Συστήματα Ασφαλείας

Με γνώμονα την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών που έχουν οι πελάτες μας σε ασφάλεια αλλά και την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της πληροφορικής στα συστήματα ασφαλείας προχωρήσαμε στην συνεργασία με την εταιρεία ΟΔΕΣΟΥΣ ΑΕ η οποία λειτουργεί από το 1993 και είναι αντιπρόσωπος σημαντικών οίκων του εξωτερικού.

Τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει η ΟΔΕΣΟΥΣ καλύπτουν όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής προστασίας των εμπορευμάτων μιας επιχείρησης έναντι των κλοπών, τόσο από πελάτες όσο και από το προσωπικό. Αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους οίκους τού εξωτερικού και εσωτερικού, για τη χώρα μας, και πρόσφατα για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

21

31

wireless-home-security-systems-300x240

 • Συστήματα Αντικλεπτικών Αντενών τα οποία ενεργοποιούνται όταν παρανομούντες πελάτες που προσπαθούν να διέλθουν από την έξοδο, χωρίς να έχουν πρώτα περάσει από το ταμείο.
 • Aντικλεπτικές Ετικέτες οι οποίες τοποθετούνται εμφανώς ή αφανώς των προϊόντων για πλήρη απόκρυψη της αντικλεπτικής τους ιδιότητας. – Ψηφιακά & Αναλογικά
 • Αντικλεπτικά Συστήματα (συναγερμοί) χώρων για έλεγχο παράνομης παραβίασης χώρων.
 • Μεταφορά Εικόνας μέσω τηλεφωνικών γραμμών για άμεση, αλλά από μακριά, επίβλεψη χώρων ή προσωπικού.
 • Συστήματα Παρακολούθησης Ταμειακών Συναλλαγών για την εξασφάλιση του επιχειρηματία και υπαλλήλου. Συνδυάζουν τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με ειδικά λογισμικά, καταγράφοντας και ειδοποιώντας για τις ύποπτες ταμειακές συναλλαγές.
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης (ACCΕSS CΟNΤRΟL)
 • Συστήματα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος & Μεταφορά Εικόνας.
 • Συστήματα RF/ID, που συνδυάζουν την αντικλεπτική προστασία των εμπορευμάτων με ειδικές ετικέτες που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες καθ’ όλο το φάσμα της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης, πώλησης, και εγγύησης των προϊόντων, παρέχοντας την δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων και καταμέτρησης αποθεματικού σε ελάχιστο χρόνο.
 • Λύσεις Συνολικής Προστασίας και Διαχείρισης για Μεγάλες Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Λύσεις Διαχείρισης Απωλειών
 • Ασύρματα Υπέρυθρα Συστήματα Προστασίας και Διαχείρισης
 • Συστήματα GPS για πληροφορίες θέσης στόλου οχημάτων
 • CheckPro Σύστημα διαχείρισης συναγερμών
 • CheckView Σύστημα ενοποίησης εφαρμογών ασφάλειας
 • CheckCount Σύστημα διαχείρισης πελατών
 • Λογισμικό Άμεσης Δημιουργίας Αφισών & Poster
 • Λογισμικό poster maker PRESTIGE Χαρτί εκτύπωσης & φύλλα ετικετών
 • Καταμέτρηση Αριθμού Επισκεπτών
 • Συστήματα Μουσικής & Ανακοινώσεων
 • Μικροφωνικα συστήματα
 • Συστήματα Προβολής Προϊόντων Εντός του Καταστήματος
 • Κασέτες τιμών & επιγραφές τιμών Συστήματα στήριξης Λύσεις διαχείρισης ραφιών
 • Συστήματα Καταμέτρησης Πλήθους Επισκεπτών
  • Χειρόγραφη σήμανση Ηλεκτρονική σήμανση Ασφαλές εμπόριο
  • Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού
  • Σύστημα παρουσιών μετακινούμενου προσωπικού PatrolManager Σύστημα
  • Σύστημα Alert Σύστημα Vitracom Αυτόνομο σύστημα MTC ShoplineElectronic