Έκπτωση
λογιστικα γραφεία

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10 ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το πακέτο 10 ωρών περιλαμβάνει 10 ώρες τεχνική υποστήριξη Remote αλλά και με επίσκεψη αποκλειστικά για λογιστικά γραφεία.

550.00 350.00

Quantity