ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SOFTWARE

Οι υπηρεσίες των πακέτων σύμφωνα τα με συστήματα του Πελάτη., αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευσης, παραμετροποίησης και συντήρησης των εφαρμογών,


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CUSTOM ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υλοποιούμε για λογαριασμό σας, ιδιαίτερες εφαρμογές, που επιθυμείτε για την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών σας αναγκών με ποιο σύγχρονες τεχνολογίες.


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Μεθοδολογία Παραμετροποίησης που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε,  προσαρμόζεται στο περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HARDWARE

Η εταιρεία με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση των πιο άρτιων και πρότυπων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών.


 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (CARE PACK)

Αφορά Πελάτες με πλήθος μηχανημάτων < 10 και καλύπτει πλήρως το Πελάτη σε Τεχνικά θέματα και ελέγχους συστημάτων


ACTIVE SUPPORT HARDWARE & ΕΑΦΔΣΣ

Το «Active Support Hardware & ΕΑΦΔΣΣ» ισχύει για ένα έτος. Καλύπτει Τεχνικά θέματα υποστήριξης και συντήρηση του Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Παρέχονται μεμονωμένες μετά από εντολή του Πελάτη καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του (Υπολογισμός & έκδοση Μισθοδοσίας, Σύμβουλοι Επιδοτήσεων κτλ).


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Αναλαμβάνουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Διαχείριση Επιδοτούμενου Έργου & Κατάθεση φακέλου ολοκλήρωσης με γνώμονα τις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε συνεργασία με τον Λογιστή της Εταιρίας σας, δημιουργούμε τα άρθρα σύνδεσης ελέγχουμε τις εγγραφές της Λογιστικής οδηγίες για τη διαδικασία ενημέρωσης