ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Διαχείριση Επιδοτούμενου Έργου & Κατάθεση φακέλου ολοκλήρωσης

  • Έρευνα για δυνατότητα επιδότησης του πελάτη.
  • Σύνταξη και Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) προς Επιδότηση.
  • Σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου – Φάκελος Ολοκλήρωση