ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ CUSTOM ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υλοποιούμε για λογαριασμό σας τις ιδιαίτερες εφαρμογές που επιθυμείτε για την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών σας αναγκών

Βusiness Analysis

Ανάλυση των απαιτήσεων σας. Αυτή συνήθως γίνεται με μια σειρά από συναντήσεις στον χώρο σας.

Analysis Document

Με βάση της απαιτήσεις σας, συντάσσουμε Τεύχος Ανάλυσης καθώς και αναλυτική προσφορά που περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή του έργου, το κόστος και το χρόνο υλοποίησης.

Technical Analysis

Με την υπογραφή του Τεύχους Οριοθέτησης, καθορίζουμε τη σειρά με την οποία θα αναπτυχθεί το σύστημα καθώς και το χρόνο παράδοσης του

Implementation

Υλοποίηση της Εφαρμογής σύμφωνα με το Τεύχος Ανάλυσης και Οριοθέτησης

User Training and User Acceptance Testing

Με κάθε νέα έκδοση της Εφαρμογής που κυκλοφορεί, γίνεται έλεγχος τόσο από εμάς όσο και από εσάς για την ορθή λειτουργία της Εφαρμογής σε test σενάρια λειτουργίας

Completion 

Η ολοκλήρωση του συστήματος, γίνεται με την παράδοση της Εφαρμογής και των εγχειριδίων χρήσης.

Training

Εγκαθιστούμε το σύστημα & Εκπαιδεύουμε τους χρήστες.

On-going Support

Υποστηρίζουμε το σύστημα και κάνουμε επιπλέον διορθώσεις / βελτιώσεις