Υπηρεσίες Hardware

Η εταιρεία μας με εξειδεικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση των πιο άρτιων και πρότυπων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών, πάντα σε συνάρτηση με τις επιμέρους ανάγκες της επιχείρησης του πελατη.

business-directory-300x225

Περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση Εφαρμογών Epsilon Net
  • Εγκατάσταση και συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων (AVAYA)
  • Εγκατάσταση και συντήρηση Φορολογικών Μηχανισμών
  • Υπηρεσίες INTERNET
  • Yπηρεσίες Εγκατάστασης λειτουργικών Εφαρμογών Microsoft
  • Eγκατάσταση Hardware, Routers, δικτύων κτλ
  • Υπηρεσία Προληπτικής Συντήρησης
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Remote Support
  • Ανάκτηση δεδομένων κλπ