ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται μεμονωμένες μετά από εντολή του Πελάτη καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του (Υπολογισμός & έκδοση Μισθοδοσίας, Σύμβουλοι Επιδοτήσεων κτλ).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Supervisor ΑΕ προτείνει το Λογιστικό Γραφείο Π.ΛΑΜΠΡΟΥ – Δ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ Ο.Ε. το οποίο διαθέτει υπηρεσίες που απευθύνονται τοσό σε μικρές επιχειρήσεις όσο και σε πολυεθνικές εταιρείες, επίσης διαθέτει υπηρεσίες για ιδιώτες σύνταξης των ετήσιων φορολογικών τους δηλώσεων, πάντα με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα www.primenet.gr

Τηλεφωνα:

Αθήνα: 210 9316503-504

Πάρος: 22840 23143

admin-ajax

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων
  • Προετοιμασία και υποβολής της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ & της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ
  • Έκδοση και υποβολή της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ
  • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας
  • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν ανάλυση των μικτών αποδοχών, ασφαλιστικών κρατήσεων, Φ.Μ.Υ. και άλλων σχετικών μισθοδοτικών παραμέτρων.
  • >Λοιποί υπολογισμοί (Από μικτό μισθό σε καθαρό και αντιστρόφως, κόστους εργαζόμενων κλπ)
  • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών για την πληρωμή των μισθών σε λογαριασμούς τράπεζας.
  • Εκκαθάριση φόρου εργαζόμενων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματός.
  • Υπολογισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης.
  • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων