Καλύπτει:

ΚΥΚΛΩΜΑ SERVICE

 • Πολλαπλή παρακολούθηση συνεργείων ανά υποκατάστημα
 • Παρακολούθηση Εγγυήσεων
 • Ιστορικότητα Service
 • Διαχείριση Περιοδικών Συντηρήσεων
 • Διαχείριση Αιτημάτων Εξυπηρέτησης
 • Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Μικτό)
 • Απλές & Ιεραρχικές Εργασίες Επισκευής, με εναλλακτικούς τρόπους τιμολόγησης
 • Κατηγοριοποίηση κατά Κατασκευαστή, Ομάδα & Μοντέλο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πελάτες, Προμηθευτές
 • Αγορές, Πωλήσεις, εισπράξεις, Πληρωμές
 • Διαχείριση Αποθήκης

Διατίθεται σε:

 • On premise
 • Rent
 • Cloud

Διαχείριση Φορτωτικών

Άμεση και γρήγορη καταχώρηση των Φορτωτικών της εταιρείας  καθώς το διαχωρισμό τους σε μηχανογραφημένες ή χειρόγραφες.

Διαχείριση Φορτωτικών Τρίτων – Συνεργατών

Δυνατότητα να διαχειρίζεται  της Φορτωτικές που εκδίδουν οι συνεργάτες της εταιρείας, ως έξοδα αλλά και ως έσοδο

Παρακολούθηση Φορτηγών ιδίας χρήση & συνεργαζόμενα

Δυνατότητα παρακολούθησης εξοδολογίου ένα φορτηγό είτε της εταιρείας είτε συνεργαζόμενο.

Έκδοση Φορτωτικών Ιδίας χρήσης ανά εταιρεία και ανά όχημα.

Μηχανογραφημένη έκδοση Φορτωτικών με πολλαπλές σειρές και ανά όχημα.

 Τιμοκατάλογο ανά πελάτη

Εδική τιμή ένα πελάτη μα βάση τα κιλά, τα τεμάχια ή των όγκο μεταφοράς καθώς και τον ‘Τύπο Πακέτου’.

Παρακολούθηση Οδηγών

Εξοδολόγια και όχημα που οδηγούν.

Ειδικές Τιμές ανά διαδρομή

Δυνατότητα επιλογής χρέωσης της Φορτωτικής είτε σε Εντολέα είτε σε Παραλήπτη είτε σε Αποστολέα.

Παρακολούθηση Αντικαταβολών 

Λίστες αντικαταβολών  με βάση ημερομηνία παραλαβής ή Αντικαταβολής. Λίστες με παραδομένες ή όχι αντικαταβολές.

Διαχείριση Δρομολογίων

Ειδικό αρχείο δρομολογίων – διαδρομών με χιλιομετρική απόσταση από την βάση της εταιρεία.

Πλήρης παρακολούθηση Πελάτη – Εντολέα – Αποστολέα και Παραλήπτη

Δυνατότητα επιλογής χρέωσης της Φορτωτικής είτε σε Εντολέα είτε σε Παραλήπτη είτε σε Αποστολέα.

Η εφαρμογή ενσωματώνετε πλήρως στο Pylon Commercial Start, Standard και Advanced και χρησιμοποιεί πλήρως όλη τη λειτουργικότητα τους.