Κύρια Χαρακτηριστικά

Δυνατότητα απευθείας υποβολών Ψηφιακών Ωραρίων (έκτακτων ή προγραμματισμένων) στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από τον χρήστη

Διαχείριση βασικών δεδομένων των εργαζομένων, όπως ωράριο εργασίας και δικαιούμενες ημέρες αδείας

Λήψη και διαχείριση προγραμματισμού εργασίας, υπερωριών και απουσίας από το σύστημα μισθοδοσίας

Διαχείριση κινήσεων εισόδου-εξόδου

Έλεγχος συμφωνίας κινήσεων με τον προγραμματισμό εργασίας

Ειδοποίηση για ενστάσεις εργαζομένων

Ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις εργασίες

Μοντέρνο site με «καθαρό» σχεδιασμό και δυναμικό περιεχόμενο

Κύρια Χαρακτηριστικά

Σύστημα Προειδοποιητικών Μηνυμάτων – Alert System

ενημερωτικά – προειδοποιητικά μηνύματα σε εργοδότη & εργαζομένους αναφορικά με τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Συγκριτικό Report Αποκλίσεων Ψηφιακού Ωραρίου – Ψηφιακής Κάρτας με σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης διαφορών

Online συγχρονισμός με εφαρμογή μισθοδοσίας λογιστή για διόρθωση λαθών/παραλείψεων

Σύστημα διαμόρφωσης ανοχών εισόδου / εξόδου για αποφυγή υπερβάσεων ωρών εργασίας

Αυτόματος Υπολογισμός Μισθοδοσίας με βάση το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο, τις δηλωθείσες προσαυξήσεις (π.χ. υπερωρίες) και τις δηλωθείσες άδειες/ασθένειες με 100% διασφάλιση εργοδότη για ορθότητα υπολογισμών

10ετής τήρηση σημάνσεων κάρτας, η οποία είναι υποχρεωτική εκ του νόμου

Η έκδοση EPSILON SMART ERGANI ADVANCED είναι η μοναδική ολοκληρωμένη λύση της αγοράς που διασφαλίζει πλήρως:

Τους εργοδότες

σε θέματα αποφυγής λαθών – παραλείψεων σχετικά με τη ψηφιακή κάρτα εργασίας (π.χ. ξέχασε ο εργαζόμενος να χτυπήσει την κάρτα ή χτύπησε έξοδο αντί για είσοδο ή ήρθε σε ώρα διαφορετική από το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο)

Τους εργοδότες

στο μείζον ζήτημα της υποχρεωτικής τήρησης των στοιχείων της κάρτας για 10 έτη (σημειώνεται ότι η δωρεάν εφαρμογή του υπουργείου διατηρεί τα στοιχεία ΜΟΝΟ για 6 μήνες)

Τους εργαζόμενους

τον οποίο ενημερώνει για τυχόν λανθασμένες ή ελλιπείς σημάνσεις κάρτας

Τους λογιστές

παρέχοντας του μέσα στην εφαρμογή μισθοδοσίας του, ένα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ υποσύστημα αυτόματης συλλογής όλων των δεδομένων μισθοδοσίας (ώρες, ημέρες, νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες, άδειες, ασθένειες, απουσίες κ.ά.) διαμέσου online επικοινωνίας με το SMART ERGANI

Πλεονεκτήματα για τους Διαχειριστές

Προειδοποιητικά μηνύματα για εναρμόνιση με τη νομοθεσία (π.χ. σε λάθος ωράρια)

Δικαιώματα χρηστών για επιλεκτική διαμόρφωση ή και υποβολή ψηφιακών ωραρίων απευθείας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Πλήρες ιστορικό αλλαγών

Βέλτιστη διαχείριση της διαδικασίας clock-in/out: τυποποίηση, ταχύτητα, απόδοση

Ενημέρωση για υπόλοιπο κανονικής αδείας εργαζομένου

Πιο αποδοτικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου

Εύκολη σύνδεση με σύστημα μισθοδοσίας λογιστή

Κατάργηση χρήσης πολλών συστημάτων

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Σημαντική μείωση διοικητικού βάρους και του κόστος για μια απλή χρονοσήμανση

Αυτόματη ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Εξάλειψη επικοινωνίας με τον λογιστή για τη λήψη δεδομένων υπολογισμού μισθοδοσίας

Employer branding μέσω μια εικόνας σύγχρονης εταιρίας με διαφάνεια για όλους

SaaS hosted υπηρεσία στο Azure (δεν απαιτούνται server, εγκατάσταση, ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας)

Διασφάλιση δεδομένων

Απευθείας και εύκολη σύνδεση με τα προϊόντα μισθοδοσίας του ομίλου με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ωρομέτρησης (ή μόνο τις κινήσεις εισόδου/εξόδου, οπότε απαιτείται και το αντίστοιχο υποσύστημα της εφαρμογής μισθοδοσίας).