Για επιχειρήσεις με εξωτερικό λογιστήριο

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1-2

50€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
3-5

60€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
6-20

75€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
21-50

100€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-100

150€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
101-200

250€

ανά έτος

Για επιχειρήσεις με εξωτερικό λογιστήριο

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1-2

100€

80€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
3-5

120€

96€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
6-20

165€

132,00€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
21-50

220€

176€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-100

330€

264€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
101-200

550€

440€*

ανά έτος

Για επιχειρήσεις με εσωτερικό λογιστήριο

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1-20

75€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
21-50

100€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-100

150€

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
101-200

250€

ανά έτος

Για επιχειρήσεις με εσωτερικό λογιστήριο

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1-20

165€

132,00€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
21-50

220€

176€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
51-100

330€

264€*

ανά έτος

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
101-200

550€

440€*

ανά έτος

*20% έκπτωση στις αναγραφόμενες αξίες για συνδρομές για υφιστάμενους & νέους πελάτες που θα αναβαθμίσουν ή θα αγοράσουν EPSILON SMART ERGANI ADVANCED έως 29/2/2024.