Το EPSILON SMART ERGANI ADVANCED καλύπτει την ανάγκη σημάνσεων κάρτας και την ενημέρωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης και του λογιστή. Η σήμανση κάρτας απαιτεί τερματικό ωρομέτρησης και η ανάγκη αυτή καλύπτεται εξίσου με ειδικό προσαρμοσμένο σύστημα (π.χ. tablet) από την μοναδική ενιαία λύση της αγοράς.