Λόγω της αποκλειστικής επικοινωνίας του EPSILON SMART ERGANI ADVANCED με την εφαρμογή μισθοδοσίας, διασφαλίζεται στο έπακρο η άμεση, πλήρης και ορθή ενημέρωση εργοδότη και εργαζομένων με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Άμεσα στην οθόνη σήμανσης κάρτας (ορατή από εργαζόμενο)
  • Μέσω email σε εργοδότη ή/και εργαζόμενο
  • Μέσω viber/sms μήνυμα σε εργοδότη ή/και εργαζόμενο.