• 1. Έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοί μου να χτυπούν την κάρτα τους μέσα από αυτήν την εφαρμογή;

  Το EPSILON SMART ERGANI ADVANCED καλύπτει την ανάγκη σημάνσεων κάρτας και την ενημέρωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με επιπλέον δυνατότητα ενημέρωσης και του λογιστή. Η σήμανση κάρτας απαιτεί τερματικό ωρομέτρησης και η ανάγκη αυτή καλύπτεται εξίσου με ειδικό προσαρμοσμένο σύστημα (π.χ. tablet) από την μοναδική ενιαία λύση της αγοράς.

 • 2. Και πως μπορούν να αποφευχθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις από τους εργαζόμενους, όπως π.χ. μη χτύπημα κάρτας, χτύπημα εισόδου αντί για έξοδο, χτύπημα που δε συμφωνεί με το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο κ.ά.;

  To EPSILON SMART ERGANI ADVANCED είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ της αγοράς που συνδέεται αυτόματα με τη συντριπτική πλειοψηφία των λογιστικών γραφείων, αλλά και των εσωτερικών εφαρμογών μισθοδοσίας. Διασφαλίζει στο 100% την ασφάλεια του εργοδότη για αποφυγή παραβάσεων, ενώ παράλληλα καθοδηγεί τον εργαζόμενο στην ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας, παρέχοντας, επιπλέον, στον λογιστή/υπεύθυνο μισθοδοσίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που συμβάλλουν στον ορθό υπολογισμό μισθοδοσίας.

 • 3. Μπορείτε να μου δώσετε 2-3 παραδείγματα;

  Δείτε ενδεικτικά 3 περιπτώσεις προειδοποιητικών μηνυμάτων σε εργοδότη και εργαζόμενο:

  • Έστω ότι έχει ξεκινήσει το ωράριο και ο εργαζόμενος δεν έχει χτυπήσει κάρτα: Η εφαρμογή ενημερώνει τον εργαζόμενο μετά το πέρας π.χ. 10 λεπτών από την είσοδο που ορίζεται στο δηλωμένο ωράριο κι έτσι αποφεύγεται μια πολύ σημαντική παράβαση. Η ενημέρωση γίνεται παράλληλα και στον εργοδότη. Αυτή είναι μια αποκλειστική λειτουργικότητα λόγω της αυτόματης επικοινωνίας με την εφαρμογή μισθοδοσίας του λογιστή ή υπευθύνου μισθοδοσίας του εργοδότη. καθώς έτσι γίνεται σύγκριση με το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο.
  • Έστω ότι ο εργαζόμενος χτυπάει την κάρτα σε ημέρα ή ώρα που δεν υπάρχει δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα τον εργοδότη κι έτσι παρέχεται η δυνατότητα άμεσης υποβολής ψηφιακού ωραρίου (σε περίπτωση αμέλειας).
  • Έστω ότι ο εργαζόμενος που ξεκινάει εργασία στις 08.00, έρχεται και χτυπάει την κάρτα στις 07.30. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα α) ενημέρωσης εργοδότη & εργαζόμενου για σημαντική πρόωρη προσέλευση, β) κατόπιν παραμετροποίησης, να μη δεχτεί τη σήμανση έως ότου αυτή γίνει σε αποδεκτό – με το δηλωμένο ωράριο – χρόνο.
 • 4. Πώς διασφαλίζεται στο 100% η ενημέρωση εργοδότη και εργαζομένου σε περίπτωση λανθασμένων κινήσεων κάρτας;

  Λόγω της αποκλειστικής επικοινωνίας του EPSILON SMART ERGANI ADVANCED με την εφαρμογή μισθοδοσίας, διασφαλίζεται στο έπακρο η άμεση, πλήρης και ορθή ενημέρωση εργοδότη και εργαζομένων με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Άμεσα στην οθόνη σήμανσης κάρτας (ορατή από εργαζόμενο)
  • Μέσω email σε εργοδότη ή/και εργαζόμενο
  • Μέσω viber/sms μήνυμα σε εργοδότη ή/και εργαζόμενο.
 • 5. Είναι η εφαρμογή συμβατή με την υποχρέωση για 10ετή τήρηση των σημάνσεων της Ψηφιακής Κάρτας;
 • 6. Με ποιο τρόπο γίνεται ο «Αυτόματος Υπολογισμός Μισθοδοσίας» με βάση τα δεδομένα των ψηφιακών ωραρίων;
 • 7. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για υπολογισμό της μισθοδοσίας με βάση τα χτυπήματα της κάρτας, υπάρχει τέτοια δυνατότητα;
 • 8. Πέραν της ψηφιακής κάρτας, τι δυνατότητες παρέχει όσον αφορά τη διαμόρφωση του Ψηφιακού Ωραρίου;
 • 9. Έχει τη δυνατότητα η εφαρμογή να λειτουργήσει και αυτόνομα χωρίς επικοινωνία με εφαρμογή μισθοδοσίας;

  Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε αυτόνομη λειτουργία ωστόσο μια τέτοια ενέργεια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον εργοδότη καθώς:

  • Δεν διασφαλίζει τη σύγκριση των χτυπημάτων κάρτας με το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο
  • Δεν διασφαλίζει την αυτόματη ενημέρωση του λογιστή/υπευθύνου μισθοδοσίας για τυχόν έκτακτες αλλαγές σε ωράρια ή σημάνσεις κάρτας
  • Δεν παρέχει ενημέρωση της εφαρμογής μισθοδοσίας για θέματα αδειών/ασθενειών/απουσιών με σοβαρούς κινδύνους παραλείψεων ή αναντιστοιχιών που ενέχουν σημαντικές κυρώσεις
  • Δεν παρέχει καμία αυτοματοποίηση στον υπολογισμό μισθοδοσίας, κάτι το οποίο μεγιστοποιεί και τις υποχρεώσεις του εκάστοτε εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστή/υπευθύνου μισθοδοσίας.
 • 10. Για ποιο λόγo να επιλέξω το EPSILON SMART ERGANI ADVANCED έναντι άλλων λύσεων όπως π.χ. απόκτηση τερματικών ωρομέτρησης ή αυτόνομης εφαρμογής ωρομέτρησης;
  • O Όμιλος Epsilon Net μέσα από τον οποίο μισθοδοτούνται σήμερα περίπου 2.000.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα καλύπτει και την ανάγκη απόκτησης των παραδοσιακών τερματικών ωρομέτρησης (ρολόι). Ωστόσο, μια τέτοια λύση προτείνεται για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αυξημένες ανάγκες ωρομέτρησης και προϋποθέτουν και απόκτηση υποσυστήματος ωρομέτρησης, το οποίο βέβαια παρέχεται (από την Epsilon Net) ως ενιαία λύση μαζί με την εφαρμογή μισθοδοσίας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι το EPSILON SMART ERGANI ADVANCED συνδέεται με κάθε τερματικό ωρομέτρησης όπως π.χ. tablet ή ρολόι προσωπικού, έχοντας μάλιστα ενσωματωμένο σε αυτά τα τερματικά ένα ειδικό λογισμικό επικοινωνίας για να αποφευχθούν περιττά κόστη εγκατάστασης και άλλων παραμετροποιήσεων
  • O Όμιλος Epsilon Net, ως αδιαμφισβήτητος ηγέτης σε συστήματα μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και διαχείρισης προσωπικού, γνωρίζοντας στο έπακρο τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, διαμέσου του EPSILON SMART ERGANI ADVANCED, παρέχει την αρτιότερη και πλέον ολοκληρωμένη λύση της αγοράς για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή καλύπτοντας με μοναδικό και πρωτοποριακό τρόπο την online σύνδεση εργοδότη – εργαζόμενων – λογιστή
  • Ο Όμιλος Epsilon Net, έχοντας σήμερα συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και ομίλους της χώρας, παρέχει τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις όπως π.χ. και αυτόνομη εφαρμογή ωρομέτρησης (Scan Timer, Business/PYLON Time Attendance), διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια λύση προϋποθέτει άριστη γνώση των δεδομένων της ψηφιακής κάρτας και του ψηφιακού ωραρίου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.