PYLON Setup – (Desktop Edition) Έκδοση 24.01.14

(Rev.105566b DB Ver:566b)

H νέα έκδοση για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, βελτιώσεις, διορθώσεις και αποκαταστάσεις θεμάτων για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, όπως περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω.

Για να κατεβάσετε την νέα έκδοση, πατήστε εδώ –>

Οδηγίες Αναβάθμισης

 1. Αποσυμπιέζετε το zip αρχείο
 2. Εκτελείτε το Setup(sv).exe

Αναφέρουμε ότι κρίνεται απαραίτητο, όλες οι εγκαταστάσεις που διαβιβάζουν συνόψεις να αναβαθμίζονται στην τελευταία έκδοση του PYLON.

Ο λόγος είναι, ότι οι πρόσφατες εκδόσεις PYLON είναι ενημερωμένες με τις νεότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές του API της myData. Χρησιμοποιώντας παλιότερη έκδοση PYLON, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν θέματα που για την επίλυσή τους να χρήζουν επέμβασης στη βάση δεδομένων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ :

 • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ενεργό συμβόλαιο, έτσι ώστε να δικαιούστε τις νέες εκδόσεις.
 • Πριν εκτελέσετε την διαδικασία της αναβάθμισης, προβείτε στην λήψη back up της εφαρμογής.
 • Η αναβάθμιση γίνεται πρώτα στον server και αφού ολοκληρωθεί, εκτελείτε το set up και στα τερματικά.
 • Σε περίπτωση που έχετε custom λειτουργικότητα, πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της Supervisor.
 • Δεν αφορά cloud εγκαταστάσεις.

Τι καινούριο υπάρχει:

Pylon Commercial & ERP

Νέες Δυνατότητες – Βελτιώσεις

 • EFT POS, Προσθήκη ελέγχου της λειτουργικότητας του πεδίου Acquirer σε σχέση με τον Devices Manager.
 • SHERC-327027, WMS, Προσθήκη σεναρίου import στις αποθήκες και δήλωση pick θέσης με απόθεμα ανατροφοδοσίας.
 • SHERC-325790, WMS, Προσθήκη δυνατότητας τροποποίησης ποσοτήτων 1ης μ.μ. (κιλά) από ολοκληρωμένη παραγωγική διαδικασία.
 • SHERC-328275, WMA, Βελτίωση ανάγνωσης data matrix GS1 με χρήση του identifier (240) από το WMA με online σύνδεση.
 • Device manager, Προσθήκη επιλογής για device manager στην παραμετροποίηση εκτύπωσης της σειράς.
 • SHERC-244015, Προσθήκη δυνατότητας καταγραφής ενεργειών (Trace) σε Custom Πίνακες.
 • EFT – POS, Προσθήκη στο grid δίπλα από την στήλη Authentication Code της στήλης Related Entry, όπου για τα transactions με HESTATUS (6,7) θα υπάρχει και το authentication code της αρχικής εγγραφής.
 • SCM B2B, Προσθήκη στηλών, φίλτρων στην προβολή αποθέματος.
 • SHERC-325435, WMA, Προσθήκη action button για επιλογή εισαγωγής barcode είδους από το RF στο task type Check Balance.
 • EFT POS, Νέα δυνατότητα refund μέσω χρηματοοικονομικού παραστατικού.
 • Epsilon Pay, Αλλαγή εικονιδίου του Epsilon Pay στην login οθόνη.
 • SHERC-246499, Προσθήκη εργασίας υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.
 • Epsilon Pay – Bill Payments, Δυνατότητα αποθήκευσης open RF σε supplier/creditor σε δεύτερο χρόνο.
 • SHERC-326864, WES/WMS/3PL, Αυτόματη προσθήκη new line στην χειροκίνητη καταχώρηση απαιτήσεων.
 • SHERC-325930, Αφαίρεση περιορισμού χρήσης serial number με 2η μ.μ.
 • SHERC-327491, WMA-RF, Προσθήκη δυνατότητας autoselect της γραμμής στην ποσότητα.
 • SHERC-327988, Διόρθωση των παραμέτρων στην αποστολή καρτέλας πελάτη με email. Δεν εμφάνιζαν το περιεχόμενο της πληροφορίας κατά την αποστολή.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων

 • SHERC-325586, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος κατά την διαγραφή είδους ανατεθειμένου σε πολλαπλή δενδρική κατηγορία.
 • SHERC-326149, Διόρθωση δυνατότητας ομαδοποίησης σε γέφυρα λογιστικής στα παραστατικά πωλήσεων.
 • SHERC-327761, SFA, Διόρθωση εμφάνισης παραστατικού ως εκτυπωμένο σε περίπτωση που ενημερώνει myDATA με τρόπο διαβίβασης “Πραγματικός χρόνος/Στην εκτύπωση” και κατά την ερώτηση για εκτύπωση επιλεγεί ακύρωση.
 • SHERC-326049, Service, Διόρθωση σε Γρήγορη Εντολή Εργασίας. Σε περίπτωση επιλογής εγγύησης σε τουλάχιστον μια γραμμή στις γραμμές ανταλλακτικών, η εγγύηση ήταν στις Εταιρίες Τιμολόγησης, αλλά στην Τιμολόγηση δημιουργούσε παραστατικό πώλησης μόνο στον πελάτη.
 • SHERC-328133, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος κατά την επεξεργασία συνθήκης δυναμικού τιμοκαταλόγου αγοράς.
 • SHERC-325186, CRM, Διόρθωση αυτόματης αντιγραφής γραμμών κατά την δημιουργία σχετιζόμενης ενέργειας από Ευκαιρία Πώλησης με τύπο οριζόμενο από τον χρήστη 3,4 (που έχουν γραμμές παραστατικού).
 • SHERC-325846, SCM, Διόρθωση κατάστασης περιεκτών. Παρέμεναν σε κατάσταση ‘σε χρήση’ μετά την ολοκλήρωση των βημάτων σε εργασία αποστολής, παρά την δήλωση στην παραμετροποίηση των περιεκτών ότι η κατάσταση μετά την εξαγωγή πρέπει να είναι ‘εκκρεμής’.
 • SHERC-327202, WMS, Διόρθωση υπολογισμού 1ης – 2ης μ.μ. στις απαιτήσεις βάσει της σχέσης του barcode.
 • SHERC-326856, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος κατά την ενεργοποίηση pivot στις Λεπτομέρειες της Λίστας Ειδών σε περίπτωση ορισμού της λίστας ως default.
 • SHERC-324675, SFA, Διόρθωση κατά το κλείσιμο καλαθιού σε περίπτωση πελάτη με πολλά υποκαταστήματα.
 • SHERC-325311, Διόρθωση δυνατότητας αφαίρεσης αυτόματης αρίθμησης στους κωδικούς CPV.
 • SHERC-327414, Διόρθωση κατά την αποστολή καρτέλας μέσω email. Οι παράμετροι δεν μετείχαν στο σώμα του email, παρά τον ορισμό τους στο πρότυπο.
 • SHERC-320917, SFA, Διόρθωση κατά την διαγραφή είδους στο back office από παραγγελία που προήλθε από το SFA. Σε περίπτωση διαγραφής είδους που είχε επιστρεφόμενο είδος, εμφάνιζε σε νέα γραμμή το είδος εγγυοδοσίας.
 • SHERC-326551, SFA, Διόρθωση κατά την προσθήκη είδους σε παραγγελία στο back office που προήλθε από το SFA. Πιο συγκεκριμένα, διπλασίαζε όλα τα είδη εγγυοδοσίας της παραγγελίας κατά την προσθήκη είδους που είχε επιστρεφόμενο.

Εκτυπώσεις

 • SHERC-322288, SFA, Διόρθωση λειτουργίας φίλτρου σε οριζόμενη εκτύπωση.
 • Δεν διατηρούσε τα επιλεγμένα φίλτρα κατά την εκτέλεση από το SFA.
 • SHERC-322331, SFA, Διόρθωση λειτουργίας ταξινόμησης (descending) σε οριζόμενη εκτύπωση.

Ξενοδοχειακό

Αποκαταστάσεις Θεμάτων

 • Αποκατάσταση προβλήματος στο «Αναλυτικό Πλάνο Διαθεσιμότητας» με ασυμφωνία στα «Κατειλημμένα» και «Μη επιβεβαιωμένα» όταν το status μιας κράτησης μέλους γκρουπ ήταν διαφορετικό από το status της Παραμονής Γκρουπ που ανήκε.

Εκτυπώσεις

 • Προσθήκη νέου φίλτρου «Υπολογισμός Remaining για παρελθ. ημέρες» στην εκτύπωση «Πρόβλεψη Κρατήσεων» (Ξενοδοχείο >> Αναφορές >> Εκτυπώσεις >> Κρατήσεις). Στην περίπτωση που η νέα ρύθμιση τεθεί σε «Όχι» τα τυχών εναπομείναντα Commitment δεν υπολογίζονται τόσο στο πλήθος των διανυκτερεύσεων όσο και στο σύνολο των εσόδων.

Εστιατορικό / Λιανική

Νέες Δυνατότητες – Βελτιώσεις

 • SHERC-321194. Προσθήκη επιλογής διαχείρισης για τα Retail παραστατικά στην εργασία Μαζική Ενημέρωση Απαλλαγής ΦΠΑ (Κινήσεις >> Εργασίες >> Γενικά >> Μαζική Ενημέρωση Απαλλαγής ΦΠΑ).
 • Προσθήκη νέας στήλης is Master στο Grid «Select Room» της ενέργειας «Room Information» για εύκολη ταυτοποίηση κυρίων και επιπλέον πελάτων.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων

 • SHERC-326111. Αποκατάσταση προβλήματος σε χρεώσιμα είδη σχολίων όπου δεν έπαιρνε την τιμή βάσει του ορισμένου τιμοκαταλόγου στην παραμετροποίηση των σχολίων.