PYLON Setup – (Desktop Edition) Έκδοση 23.04.16

(Rev.105461b DB Ver:461b)

H νέα έκδοση για τις εφαρμογές PYLON περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, βελτιώσεις, διορθώσεις και αποκαταστάσεις θεμάτων για τα υπάρχοντα υποσυστήματα, όπως περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω.

Για να κατεβάσετε την νέα έκδοση, πατήστε εδώ –>

Οδηγίες Αναβάθμισης

 1. Αποσυμπιέζετε το zip αρχείο
 2. Εκτελείτε το Setup(sv).exe

Αναφέρουμε ότι κρίνεται απαραίτητο, όλες οι εγκαταστάσεις που διαβιβάζουν συνόψεις να αναβαθμίζονται στην τελευταία έκδοση του PYLON.

Ο λόγος είναι, ότι οι πρόσφατες εκδόσεις PYLON είναι ενημερωμένες με τις νεότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές του API της myData. Χρησιμοποιώντας παλιότερη έκδοση PYLON, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν θέματα που για την επίλυσή τους να χρήζουν επέμβασης στη βάση δεδομένων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ :

 • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ενεργό συμβόλαιο, έτσι ώστε να δικαιούστε τις νέες εκδόσεις.
 • Πριν εκτελέσετε την διαδικασία της αναβάθμισης, προβείτε στην λήψη back up της εφαρμογής.
 • Η αναβάθμιση γίνεται πρώτα στον server και αφού ολοκληρωθεί, εκτελείτε το set up και στα τερματικά.
 • Σε περίπτωση που έχετε custom λειτουργικότητα, πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης της Supervisor.
 • Δεν αφορά cloud εγκαταστάσεις.

Τι καινούριο υπάρχει:

Pylon Commercial & ERP

Νέες Δυνατότητες – Βελτιώσεις

 • SHERC-313034, WMS, Δημιουργία διαφορετικών προτύπων στην δημιουργία αποστολών-παραλαβών. Προσθήκη σχετικού μηνύματος διαγραφής υπαρχόντων κατά την διαδικασία του συγχρονισμού.
 • Προσθήκη νέας δυνατότητας νέου datasource type επιλογή με τίτλο ‘Pylon Analysis Services’ εντός των Data sources των business analytics (menu: Setup > Reporting > Business Analytics > Data sources). Ορίζοντας αυτή την επιλογή ως data source type, στην οθόνη ορισμού του connection string θα έρχονται ορισμένα και κλειδωμένα τα πεδία: server name, user name, password.
 • SHERC-314675, WMS, Προσθήκη των στοιχείων αποστολής στα κριτήρια του merge αποστολών.
 • SHERC-315063, WMS, Βελτίωση σε ποσότητα αποστολής κατά την αντικατάσταση ειδών ομάδας.
 • SHERC-297669, Δυνατότητα εκτύπωσης Παραστατικού Πλεονάσματος/Ελλείμματος κατά την αλλαγή ποσότητας σε Δελτίο Παραλαβής σε περίπτωση ορισμού αυτόματης εκτύπωσης.
 • SHERC-315388, WMS, Βελτιώσεις στην οθόνη κινήσεων αποθέματος. Πιο συγκεκριμένα, προστέθηκαν στην οθόνη επισκόπησης κινήσεων του αποθέματος ως στήλες η ημ/νία-ώρα δημιουργίας του WESENTRYLINE, καθώς και η ημ/νία ώρα εκτέλεσης της γραμμής.
 • SHERC-314830, WMS, Βελτίωση σε απογραφή, στη στήλη Δομή ανοίγει φόρμα με ομαδοποίηση ανά διάδρομο και στήλη και η ταξινόμηση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό της θέσης.
 • SHERC-310979, WMA-RF, Προσθήκη εμφάνισης πληροφορίας AQty στη λίστα απαιτήσεων (Completed παραλαβές).
 • SHERC-315291, WMS RF, Βελτίωση σε επιβεβαίωση παρτίδας κατά την ad hoc παραλαβή.
 • myDATA, Ακύρωση των συνόψεων Απόκλισης και Παράλειψης.
 • SHERC-265822, B2B, Βελτίωση μετάφρασης κατά την είσοδο στο B2B με αγγλικά, ώστε να γίνονται μετάφραση και οι λεπτομέρειες των ειδών (τίτλος, περιγαφή κ.ο.κ.) και οι τίτλοι των περιγραφών.

Αποκαταστάσεις Θεμάτων

 • Epsilon Pay, Διόρθωση κατά την αλλαγή των epsilon pay credentials να διαγράφονται τα user Tokens.
 • SHERC-313917, WES, Διόρθωση συγχώνευσης των παραγγελιών στην αρχική αποστολή που έχει δημιουργηθεί κατά την δημιουργία αποστολής από παραγγελία πώλησης σε περίπτωση αποθήκης WES σε σειρά αποστολής στην οποία τα πεδία ‘Προς εκτέλεση’ και ‘Προσθήκη στην αποστολή’ έχουν τιμή Ναι.
 • SHERC-313842, Διόρθωση σε αποδέσμευση κωδικό αναφοράς σε Παραγγελία Πώλησης με Δέσμευση σε Αποστολή.
 • SHERC-315181, WMS, Διόρθωση λανθασμένης επιλογής ράμπας στο import command της παραλαβής.
 • SHERC-315235, Retail Studio, Διόρθωση στις αξίες ERP στον έλεγχο της γέφυρας σε περίπτωση εγκαταστάσεων με πολυεταιρικότητα (ERP Intercompany mode). Δεν εμφάνιζε αξίες.
 • SHERC-301574, Πάροχος, Διόρθωση σε αποστολή παραστατικού με email από το pylon δεν εμφανίζει τα πεδία του παρόχου. Σε παραστατικά παρόχου όταν γίνεται αποστολή emal, μπορεί πλέον να επιλέγεται φυσικός εκτυπωτής.
 • SHERC-313942, SFA, Διόρθωση εμφάνισης απαγορευτικού μηνύματος κατά την καταχώρηση είδους κιτ σε παραγγελία στο SFA. Εμφανίζεται πλέον το μήνυμα ως προειδοποιητικού ώστε να προχωράει η διαδικασία.
 • SHERC-314602, SFA – Πάροχος, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος κατά την αποστολή παραστατικού με email.
 • SHERC-315306, WMS, Διόρθωση Εμφάνισης Ορόφου σε Καρτέλα Αποθεμάτων σε Αποθήκη.
 • SHERC-314940, WMS, Διόρθωση εμφάνισης οριζόντιου scroll bar στην ανάλυση οθόνης επισκόπησης κινήσεων σε περίπτωση επιλογής κινήσεων ενός είδους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • SHERC-315333, WMS RF, Διόρθωση λανθασμένης ποσότητας 1ης μ.μ. στην παραλαβή δυο διαφορετικών ιεραρχιών του ίδιου είδους.
 • SHERC-315052, WMS RF, Σε Ad hoc παραλαβή κατά την επιλογή προμηθευτή εμφάνιζε προς επιλογή και σύνδεση παραστατικό αγοράς που είχε οριστικοποιηθεί από άλλη παραλαβή.
 • SHERC-315387, Διόρθωση σε αποδέσμευση κωδικών αναφοράς.
 • SHERC-293835, Epsilon Messaging, Διόρθωση κατά την αποστολή πολλαπλών SMS λόγω του μεγάλου πλήθους χαρακτήρων. Πλέον σε αυτές τις περιπτώσεις στέλνεται μόνο το πρώτο SMS και εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης
  ότι το μέγεθος του μηνύματος ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο και το μήνυμα που θα σταλεί, θα προσαρμοστεί σε αυτό.
 • SHERC-309770, SFA, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος κατά το ανέβασμα παραστατικού παραγγελίας από το SFA σε περίπτωση που δεν είχε οριστεί στην παραμετροποίηση του SFA στο μενού σχετικά, η αποθήκη.
 • WMS, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος σε διαγραφή συλλογή παραγγελιών αποστολής. Το σφάλμα εμφανιζόταν είτε στην συλλογή υπήρχαν συνδεδεμένες σχετιζόμενες παραγγελίες είτε όχι.
 • SHERC-315902, WMS, Αποκατάσταση μηνύματος σφάλματος σε 3PL Παραλαβή από Πελάτη κατά την Έκδοση Δελτίου με είδος με Optional SNs.
 • SHERC-315956, WMA, Διόρθωση εμφάνισης PDA. Πιο συγκεκριμένα, κατά την διαχείριση της αποστολής, δεν εμφανίζονταν τα πεδία που έχουν επιλεγεί στο «Προβολή πληροφορίας» και στην λίστα των γραμμών και στις πληροφορίες
  της γραμμής.
 • SHERC-315958, WMA, Αποκατάσταση εμφάνισης πεδίων από το tab “προβολή πληροφορίας” στην οθόνη του χρήστη PDA.

Ξενοδοχειακό

Βελτιώσεις

 • SHERC-314122. Στην περίπτωση δημιουργίας νέας εκδήλωσης μέσα από το πεδίο «Εκδήλωση» της φόρμας γκρουπ, αν το γκρουπ είναι συνδεδεμένο με χρεώστη τότε το πεδίο Χρεώστης της φόρμας εκδήλωσης θα είναι προ συμπληρωμένο με τον χρεώστη της φόρμας γκρουπ.
 • SHERC-314784. Προσθήκη στήλης email στην αναζήτηση προφίλ πελάτη της φόρμας κράτησης.

Εστιατορικό

Βελτιώσεις

 • SHERC-312722. Αλλαγή στο σύνολο των Μετρητών στην οθόνη της ενέργειας «Κλείσιμο Ταμία». Το σύνολο πλέον δεν θα υπολογίζει τους τρόπους πληρωμής όταν στο «Πληρωμή Μετά» της παραμετροποίησης πληρωμής, έχουν αξία μεγαλύτερη της μίας ημέρας.