πολιτική επιστροφών

Σχετικά με την επιστροφή προϊόντων ισχύουν τα παρακάτω:

  • Επιστροφές που αφορούν πώληση λογισμικού, θα γίνονται δεκτές έως και ένα (1) μήνα από την έκδοση του παραστατικού πώλησης.
  • Αιτήματα ακύρωσης Συνδρομητικών Εφαρμογών (π.χ. Epsilon Smart) θα γίνονται δεκτά έως και δέκα (10) ημέρες μετά την έκδοση του Τιμολογίου Πώλησης. Στις περιπτώσεις ετήσιων συνδρομών θα πιστώνετε το 50% της συνδρομητικής αξίας.
  • Αιτήματα για Πιστωτικά Παροχής Υπηρεσιών, δε θα γίνονται αποδεκτά.
  • Αιτήματα για επιστροφή εξοπλισμού (ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί), δε θα γίνονται αποδεκτά.
  • Η άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών σημαίνει αυτόματα ότι ο Πελάτης έχει απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και παραιτείται ρητά αυτού.