υπηρεσίες υποστήριξης software

Οι υπηρεσίες υποστήριξης software, εξυπηρετούν τις ανάγκες παραμετροποίησης της εφαρμογής, της αναβάθμισης, εκπαίδευσης και ελέγχου προβλημάτων και λύνονται με απομακρυσμένη σύνδεση συμβούλου ή με επίσκεψη στο χώρο του πελάτη.

Ισχύει ελάχιστη χρέωση ανά επίσκεψη στο χώρο του πελάτη 2 ώρες και ελάχιστη χρέωση για Remote υπηρεσίες μισή (0.5) ώρα.

ΥποστΗριξη Epsilon Smart

από

50€

ΥποστΗριξη Pylon

από

60€

Η τηλεφωνική υποστήριξη αφορά εξυπηρέτηση από συμβούλους εφαρμογών σε θέματα χρήσης της εφαρμογής και σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή που δεν απαιτούν οποιαδήποτε παραμετροποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης, διάρκειας έως 10 λεπτά ανά κλήση. (Δευ – Παρ 9:00-17:00)

start

Αποκλειστικά για το Pylon Start

150€

ανά έτος

standard

Αποκλειστικά για το Pylon Standard

200€

ανά έτος

advanced

Αποκλειστικά για το Pylon Advanced

250€

ανά έτος

Η τηλεφωνική υποστήριξη αφορά εξυπηρέτηση από συμβούλους εφαρμογών σε θέματα χρήσης της εφαρμογής και σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή που δεν απαιτούν οποιαδήποτε παραμετροποίηση της υπάρχουσας εγκατάστασης, διάρκειας έως 10 λεπτά ανά κλήση. (Δευ – Παρ 9:00-17:00)

standard

60€

ανά έτος

Αποκλειστικά για τα:
 • Smart Entry
 • Smart Retail
 • Smart Standard

advanced

80€

ανά έτος

Αποκλειστικά για τα:
 • Smart Advanced Limited
 • Smart Advanced
 • Themida
 • Hygeia
 • Architect
 • Philoxenia Basic 1
 • Philoxenia Basic 2
 • Transport Standard
 • Transport Advanced
 • Beauty Standard
 • Beauty Advanced

υλοποίηση custom

Υλοποιούμε για λογαριασμό σας custom λύσεις για την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης σας και για την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών σας αναγκών. Είμαστε στη διάθεση σας να καταγράψουμε και να υλοποιήσουμε λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες σας.

υπηρεσίες υποστήριξης hardware

Οι υπηρεσίες Hardware αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση Hardware εξοπλισμού (υπολογιστές, server κλ.π), Routers, δικτύων, φορολογικών μηχανισμών, antivirus, λογισμικού cloud backup κ.λ.π.